Zoeken


volg ons


suivez-nous


gratis gids


guide gratuit


goede doelen


bonnes causes

CKG Kapoentje

CKG Kapoentje

Heeft twee grote afdelingen: enerzijds het CKG en anderzijds het Opvoedings- en Ontmoetingshuis.
Het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning heeft als hoofddoel gezinnen met jonge kinderen tussen 0 en 12 jaar, die dreigen in een problematische opvoedingssituatie terecht te komen, te begeleiden. Dit gebeurt via mobiele werking aan huis en waar nodig gecombineerd met dagopvang, residentiële opvang, crisisopvang en trainingsprogramma's in groepsverband.
Het Opvoedingshuis en het Ontmoetingshuis onderscheiden zich van hulpverlening, omdat het hier gaat om 'ondersteuning' van ouders en kinderen waarbij empowerment (ouders sterker maken), vraaggerichtheid en populatiegerichte aanpak centraal staat. Omdat dit open staat voor 'iedereen' worden heel wat drempels weggewerkt en worden heel wat mensen uit 'de kansengroepen' bereikt.Neen tegen kinderarmoede, want alle kinderen verdienen alle kansen
Concrete doelstellingen binnen deze werking zijn: naar de ouders toe opvoedingsondersteuning verlenen, stimuleren van diverse vaardigheden op diverse terreinen (verzorging, aanpak, structuur, ontwikkelings- en taalstimulatie en dit steeds zowel voor de ouders en hun kinderen).

Neen tegen kinderarmoede, want alle kinderen verdienen alle kansen

 http://www.ckgkapoentje.be/
 patrick.blonde@ckgkapoentje.be

Brabantstraat 4
8400 Oostende
 059 25 53 00
ondernemingsnummer: 0475254567
contactpersoon: Patrick Blondé